Thiết kế nhà hàng theo phong cách châu á

Cấu trúc thiết kế nhà hàng Hàn Quốc

Hồ xi măng tạo thành sau khi nhào trộn xi măng vối nước là loại huyền phù đặc của nước, xét vê các mặt cường độ cấu trúc, độ nhớt cấu trúc, độ dẻo cấu trúc và tính xúc biến có tính chất của cấu trúc phân tán.
Trước khi tạo hình hỗn hợp bê tông và bát đáu ninh kết., hổ xi măng có cấu trúc ngưng tụ. Trong đó những hạt rắn hút nhau bằng lực Vanđecvan và liên kết với nhau bằng lớp vò hyđrat. Cấu trúc thiết kế nhà hàng Hàn Quốc này sẽ bị phá hủy khi có lực cơ học tác dụng: (nhào trộn, v.v…). Do ứng suất trượt giảm đi đột ngột, cấu trúc bị phá hủy, nó trở thành chất lỏng nhớt, dễ tạo hình, Việc chuyển hổ sang trạng thái chảy mang đặc trưng xúc biến, có nghĩa là khi loại bỏ tác dụng của lực cơ học thì liên kết cấu trúc trong hệ lại được phục hồi. Tính chất cơ học – cấu trúc của hồ xi măng tãng theo mức độ thủy hóa xi măng. Thí dụ ứng suất trượt của hỗ đo đượi sau khi nhào trộn là 0,1 kG/cm2, khi bát đầu ninh kết tãn; lên 15 lần (1,5 kG/cm2), còn khi kết thúc ninh kết tảng lên 50 lần (5 kG/cm2). Như vậy, hổ xi măng có khả năng thay đổi nhanh tính lưu biến trong khoảng 1-2 giờ.
Sự hình thành cấu trúc của hò xi măng và cường độ của nó xảy ra như sau : những phân tố cấu trúc đầu tiên được hình thành sau khi nhào trộn xi măng với nước là etringit, hyđroxit canxi và các sợi gen CSH. Etringit dạng lăng trụ lục giác được tạo thành sau 2 phút, còn mầm tinh thể Ca(OH)-, xuất hiện sau vài giờ. Phẩn gen của hyđrosilicat canxi đấu tiên ở dạng hình kim, sau đó tiếp tục phát triển, phân nhánh trở thành dạng bó. Những lớp gen mỏng tạo thành xen giữa các tinh thể Ca(OH)2 làm đặc chắc thêm hổ xi măng.
Hinh 7-6 giới thiệu sự phát cấu trúc của hổ xi măng theo thời gian. Cấu trúc ban đầu là khung không gian kém bền, tạo ra từ các hạt phân tán của sản phẩm t.hủy hóa liên kết với nhau bằng lực Vanđecvan và màng nước hấp phụ của các hạt. đó. Đến cuối giai đoạn ninh kết cấu trúc cơ bản của hổ xi măng được hình thành làm cho nố biến đổi thành đá xi măng.