Thiết kế nhà hàng theo phong cách châu á

Chọn biểu tượng Thiết kế nhà hàng

Hình tam giác
Hình tam giác là nơi tập trung các ý tưởng hợp nhất với nhau giống như một cánh buồm thuận theo chiều gió. Đối với những công việc có tính chất đổi mới, hoặc một chuyển tải mà họ phải đương đầu với những thử thách. Có lẽ những biểu tượng hình tam giác là thích hợp nhất. Hình tam giác không chuyển tải cảm giác an toàn nên không dùng biểu tượng hình tam giác trong các lĩnh vực liên quan đến việc hàn gắn, âm thanh và sự trợ giúp.
Hình tam giác tạo ra âm hưởng của quá trình làm việc bằng trí óc chứ không phải bằng linh cảm. Một hình tam giác sẽ tăng cường khả năng dẫn dắt và xác định làm bất cứ điều gì có tính chất đổi mới và tiến triển.
Các ngành nghề nên sử dụng các biểu tượng hình tam giác:
Kiến trúc Hàng không Bảo vệ Thám tử Đạo diễn
Nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp
Dịch vụ nhắn gửi
Nhà kinh doanh bất động sản
Thanh tra
Nhân viên du lịch
Đánh máy
Công ty điện ảnh
Thiết kế trang Web
Các ngành nghề không nên sử dụng biểu tượng hình tam giác:
Làm bánh
Dịch vụ chăm sóc trẻ em Nghề nông
Công nghiệp phục vụ con người Nhà tự nhiên học Lao động chuyên môn Quản lý tài sản Buôn bán cổ phiếu
HÌNH VUÔNG
Không có hình dạng nào vững chắc như hình vuông 4 cạnh đều bằng nhau và có thể chịu được áp lực một cách cân bằng. Sử dụng hình vuông trong thiết kế nhà hàng biểu tượng tạo cảm giác độc lập, đáng tin cậy, ổn định và lâu dài. Một công việc muốn nhấn mạnh tính chất trách nhiệm trong các lịch họp mặt có thể sử dụng hình vuông để chuyển tải sự đáng tin cậy. Các ngành nghề liên quan đến xây dựng, máy móc, hoặc thiết bị khác mong muốn hợp nhất sự dộc lập để gửi đi lời cam kết của họ thì nên sử dụng hình vuông.