Thiết kế nhà hàng theo phong cách châu á

Công ty thiết kế nhà hàng phong cách Hàn Quốc

Tính chống thấm
Vữa trát ở mặt ngoài khối xây công ty thiết kế nhà hàng của công trình chịu áp lực cần phải có tính chống thấm tương ứng.
Tính chống thấm được xác định bằng cách cho mẫu dày 2cm chịu áp lực nước, lúc đẩu 0,5 at, sau 1 giờ tăng1 at, sau 2 giờ – 1,5 at, sau 3 giờ – 2 at, rồi để 24 giò nước không thấm qua mẫu thì coi là vữa có tính chống thấm Cường độ của vữa
Cường độ chịu nén của vữa được xác định bằng thí nghi mẫu vữa hình khối có cạnh 7,07cm ở tuổi được tiêu chuẩn lu điểu kiện kỹ thuật quy định cho từng loại vữa.
Khuôn đúc có thể là khuôn thép có đáy ứng với nễn klirt hút nước và khuôn thép không đáy (đáy lót bằng giấy ẩrju ứng với nễn hút nước trong thực tế xây dựng.
Cường độ vữa xi măng ở tuổi 28 ngày trên nễn khôn# l nước phụ thuộc vào cường độ của xi măng, vào N/X và (i xác định theo công thức của N.A. Popov :
R28 = 0,4RX ( ~ 0,3^.
Cường độ của vữa xi măng trên nền xốp hút nước (gn chỉ phụ thuộc vào lượng dùng xi măng mà không phụ tin X , vào — vi lượng nước sau khi bị nển hút còn lại hấu bàng nhau :
R28 = KRX (X – 0,05) + 4.
I rong đó : X – lượng xi măng, T/m3 cát ;
K – hệ sô phụ thuộc vào chất lượng cát. Nếu mác
xi măng xác định theo phương pháp dẻo thi đối với cát lớn K =2 2 đối với cát trung binh K = 1,8 đối với cát nhỏ K =1,4.
Cường độ của vữa hỗn hợp phụ thuộc vào lượng vôi (hoặclét) sử dụng. Lượng vôi (sét) hợp lý nhất đối với từng mác vữa được giới thiệu trên hình 9-3. Vữa trát thường được trát thành ba lớp mỏng : lớp dự bị (trát đấu tiên), dày 3 – 8mm, lớp đệm (trát thứ hai), dàv 5 – 12mm, lớp trang trí (ngoài cùng) dày 2mm và có pha bột màu
Do vị trí và công dụng của nó, nên vữa trát cd một số yêu cầu khác vữa xây : nhão hơn và có khả năng giữ nước tổl hơn (độ phân tẩng tốt nhất là 1 – 2cm). Để đảm bảo độ dổo yêu cấu của vữa trát, vật liệu để chế tạo vữa cần đạt những yêu cẩu sau :
– Vôi phải tôi kỹ hơn (tôi trước 1-2 tháng), lọc kỹ hơn
– Cát phải mịn hơn : đối với lớp dự bị và lớp đệm – không lớn hơn 2,5 mm, đối với lớp trang trí, không lớn hơn l,2mm.
Để nâng cao độ dẻo của vữa trát có thể sử dụng phụ gia lang dẻo hữu cơ.