Thiết kế nhà hàng theo phong cách châu á

Công ty thiết kế nhà hàng uy tín ở Tp HCM

Những loại vật liệu vô cơ và hữu cơ dùng để cách nhiệt cho các kết cấu xây dựng, các thiết bị công nghiệp và các loại ilường ống được gọi là vật liệu cách nhiệt (VLCN). Công tác hảo vệ nhiệt cho phép tiết kiệm nhiên liệu, giảm tổn thất nhiệt và tăng cường các quá trình công nghệ. Khi sử dụng VLCN tại các nhà máy nhiệt điện lượng nhiệt hao phí có thể giảm đi đến 20 – 25 lần, điểu kiện lao động của người lao động được cải Ihiện rõ rệt. Do đó những chi phí cho công tác bảo .vệ nhiệt ịlẽ được thu hổi nhanh chóng.
Việc sử dụng VLCN trong xây dựng cho phép nâng cao mức cơ giới công tác công ty thiết kế nhà hàng xây dựng, đống thời giảm giá thành công Irlnh do việc giảm nhẹ trọng lượng kết cấu.
Hiện nay người ta sản xuất nhiều loại VLCN khác nhau và việc phân loại chúng dựa vào các đặc điểm sau đây : cấu tạo, hỉnh dáng, loại nguyên liệu sử dụng chính, khối lượng thể tích, Mnh chịu nén (biến dạng nén tương đối) và tính dẫn nhiệt.
Tùy thuộc vào cấu tạo, VLCN được chia ra : sợi rỗng (bông khoáng, bông thủy tinh, v.v…), hạt rỗng (peclit, vecmiculit, xỏvelit, vật liệu vôi cát, v.v…), rỗng tổ ong (bê tông tổ ong, Iliúy tinh bọt, chất dẻo xốp).
Theo hình dáng VLCN thường có những loại : khối (tẩm, bloc, ống trụ, bán trụ, hình dề quạt), cuộn (nỉ, băng, đệm), d.Vv và loại rời.
Dựa vào nguyên liệu VLCN được chia ra loại vô cơ và loậi hữu cơ. Dựa vào khối lượng thể tích, có 3 nhóm : đặc biệt nhf với các mác 15, 25, 35, 50, 75, 100 ; nhẹ : 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300, 350 ; nặng : 400, 450, 500 và 600.
Tùy thuộc tính chịu nén (biến dạng nén tương đối) dưới trtl trọng riêng, VLCN được chia ra 3 loại : mềm, bán cứng cứng. Đối với vật liệu mềm, độ lún ép không được lớn hơn 30% đối với vật liệu bán cứng : 6 – 30%, còn đối với vật liệu phải nhỏ hơn 6%. Dựa vào tính dẫn nhiệt (đặc tính quan trọng) VLCN được chia làm 3 nhóm : nhóm A – dẫn nhiệt kém, nhom B – dẫn nhiệt trung bình, nhóm c – dẫn nhiệt tốt.