Thiết kế nhà hàng theo phong cách châu á

Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc bắt mắt

Phụ gia tạo bọt khí chủ yếu là xà phòng natri của các axit hứu cơ. Thí dụ : xà phòng hóa colofan (nhựa thông) bằng xút nhận được loại phụ gia mà thành phẩn của nó chủ yếu là muối natri của axit abiêtin. Khi nhào trộn bê tông, phụ gia sẽ ruốn theo vào một lượng không khí. Các bọt khí sẽ làm giảm Mức căng mặt ngoài của chất lỏng ở mặt phân cách khí – lỏng. Lượng bọt khí nhờ có các phân tử phụ gia mà được ổn định Irong chất lỏng, đồng thời làm tăng thể tích hổ xi măng. Do độ lưu động của hỗn hợp bê tông tăng lên.
Cũng cần chú ý rằng phụ gia hoạt động bề mặt phần nào kéo dài quá trình thủy hóa của xi măng và làm chậm tốc do phát triển cường độ của bê tông.
Gia công chấn động là biện pháp có hiệu quả để làm cho hợp bê tông cứng và kém dẻo trở thành dẻo và chảy, dễ khuôn và đầm chặt.
Khi chấn động các phẩn tử của hỗn hợp bê tông bị dao cưỡng bức liên tục và sắp xếp lại một cách chặt chẽ hơn. Khi tần số dao động đạt đến giá trị nào đó thì nội ma sát của hợp giảm đến mức nhỏ nhất do sự xuất hiện một áp lực lại tác dụng của trọng lực. Hỗn hợp bị phân tách theo độ lớn, hình dạng và khối lượng của hạt. Cấu trúc ban đầu bị hoại. Độ cứng của hỗn hợp giảm xuống, các phẩn tử sáp lại chặt chẽ hơn. Kết quả hỗn hợp được lèn chặt. Trong kết cấu xây dựng thiết kế nhà hàng Hàn Quốc bê tông có thể làm việc ở những hình thái khác nhau : nén, kéo, uốn, trượt, v.v… Trong đó bê làm việc ở trạng thái chịu nén là tốt nhất, vì vậy cường Hộ chịu nén là chỉ tiêu tính chất quan trọng nhất của bê tông, vào cường độ chịu nén giới hạn trung bình của các mẫu Rịa Irtng hình lập phương có cạnh 15cm dưỡng hộ trong 28 ngày kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 20 ± 2°c, độ ẩm không khí,
90 – 100%), định ra mác của bê tông như sau : 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 và 600. Khi dùng mẫu có kích thước không tiêu chuẩn, kết quả thí nghiệm phải nhân với hệ sô điều chỉnh K (bảng 8-4).