Thiết kế nhà hàng theo phong cách châu á

Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc đẹp

Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc cổng lớn sao lại là nơi nạp khí
Thế nào là nạp khí? cổ nhân có câu “Thặng kh nạp khí nhi túc”. Nạp khí dùng để điều hòa quan ] thủy giữa trời đất và người. Vì vậy nạp khí là nguyên tắc quan trọng của phong thủy.
Trong Hán ngữ có hai thành ngữ “Môn đình như cửa đóng như chợ) và “Môn Khả la tước” (Cảnh nỉ yên tĩnh) Câu trước là chỉ gia nghiệp hưng thịnh, ( gia cảnh tiêu điều. Hai câu đều dùng chữ “môn” (c ra rất quan trọng với phong thủy.
Như vậy phong thủy thể hiện “cổng là cửa nạỊ thế nào?
a. Cổng là chỗ ra vào hàng ngày và là biểu tượj gia đình thịnh hay suy. Và cũng là con đường khí đ]
b. “Tương tạch kinh liêm” có nói: “Trạch cát 1 ở cổng lớn.: Trạch thu nhập khí ở cổng… Trạch thu ở cổng… trên thu thiên khí, dưới thu địa khí, tầng cát hung vào nhà.
Ở đây nói về công năng nạp khí của cổng nh
c. Tra cực tím của ánh mặt trời có tác dụng diệt khuẩn, tăng thêm tác dụng miễn dịch cho nhân thể.
Nếu cửa sổ mở phía Bắc, bịt kín phía Nam trong nhà sẽ ẩm ướt nên bắt buộc phải mở cửa sổ phía Nam.
Vị trí cửa sổ trong ngôi nhà sẽ có ảnh hưởng đến tình hình thông gió. Nếu nhà mở cửa sổ lớn phía Nam, cửa sổ nhỏ phía Bắc thì không khí sẽ lưu thông, suốt ngày đêm không khí trong nhà sẽ mới mẻ.
Khi mở cửa sổ phía Nam cần chú ý một điểm, cửa sổ phía Bắc và phía Nam sẽ đối lưu mùa hè có thể mở to còn mùa đông thì gió bắc mạnh và lạnh nên mở một lúc phải đóng lại ngay.