Thiết kế nhà hàng theo phong cách châu á

Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc theo xu hướng

Những Thiết kế nhà hàng Hàn Quốc một cách đối xứng và được quy tụ thành một phức hợp rất cẩn đê’ nghiên cứu. Sự quy tụ thành nhóm phù hợp với những toà nhà cổ điển, phù hợp với những kiến trúc nhằm gây ra cảm giác vể một sự trật tự nghiêm ngặt, về tính kỷ luật và sự hoàn chỉnh.
Sự quy tụ thành nhóm đối xứng không phù hợp với những ndi mà ở đđ tư tưởng kiến trúc của công trình hoặc không gian cẩn có sự phát triển tự nhiên, hoặc ở những nơi mà cảnh trí và tâm hổn con người cần được thoải mái tự do.
Sự đối xứng không cđ kết quả nếu nó phải chấp nhận một chức năng không đối xứng. Thật khồng đúng đắn khi một chức năng quan trọng lại được đưa vào một cấu trúc thô thiển. Một sơ đổ thiết kế bị bd chặt, gò bó hay bị bóp méo chỉ vì mục đích muốn làm cho nđ cân bằng về phương diện thị giác với một chức năng không thể thích hợp. Thật không trung thực khi ngụy tạo một chức nàng trong một hình thức để cố cđ được một bố cục tổ hợp đối xứng. Sự đúng đán và vẻ đẹp chỉ là một, sự đối xứng gượng ép không bao giờ lại có thể đẹp được.
Sự đối xứng sẽ có ít ý nghĩa nếu trật tự của nó không được cảm nhận, ít ra là từ một điểm hoặc từ một tuyến quan sát nào đó. Nếu sự cảm nhận đố không cđ được thì đồ án đó sẽ không thành công với mục đích gây ra cảm giác bố cục thống nhất hay cảm giác nghỉ ngơi trước sự cân bằng của các vật thể. Có thể nhận thấy rằng những tính chất tích cực của sơ đổ cấu trúc đối xứng sẽ bị mất đi nếu như quy mô của nó quá mức, không cảm nhận được về nó như một thể thống nhất toàn vẹn. Trong lịch sử, chưa cđ một sơ đồ đối xứng rộng lớn nào đạt được kết quả cả. Đang tổn tại những công viên, những biệt thự, những trang trại, những vườn hoa ctí cấu trúc đối xứng rất hấp dẫn. Cũng đang tổn tại những đường phố, quảng trường được cấu trúc đối xứng khá phức tạp. Tất cả những công trình trên chi thành công ở nơi nào mà tính chất đối xứng và những thành phần liên quan có thể gây được ấn tượng từ cái cảm nhận đầu tiên.