Thiết kế nhà hàng theo phong cách châu á

Vật liệu dùng trong thiết kế nhà hàng

Độ cứng là tính chất của vật liệu thiết kế nhà hàng chống lại tác dụng đâm xuyên của vật liệu khác cứng hơn.
Độ cứng của vật liệu khoáng được đánh giá bằng bảng thang Morh (bảng 1.3), gổm có 10 khoáng vật mẫu được sắp xếp theo mức độ cứng tăng dần. Độ hao mòn Q (%) đặc trưng cho độ hao hụt vật liệu vừa 1.1 co mòn vừa do va chạm. Độ hao mòĩi được thí nghiệm trên Hiny Devan (hình 1-12). Nếu khối lượng của hỗn hợp vật liệu Inrớc khi thí nghiệm là nij (5kg) và sau khi thí nghiệm (máy 41M IV 10.000 vòng rồi sàng qua sàng 2 mm) là m2 thi :
Dựa vào độ hao mòn vật liệu được phân ra các loại : chống liio mòn rất khỏe (Q 4%), khỏe (Q = 4 – 6%), trung binh 6 – 10%), yếu (Q = 10 – 15%) và rất yếu (Q 15%).Hệ sổ phẩm chất (K ) hay còn gọi là hê số chất lượng kết (Au cùa vật liệu là một đại lượng đặc trưng bàng tỉ số giữa cường độ tiêu chuẩn R( (kG/cm2) và khối lượng thê tích tiêu chuẩn (không thứ nguyên, nhưng giá trị được tính bằng T/m3).
K . là chỉ tiêu tính chất tương đối tổng quát. Vỉ đối với vật liệu bình thường khi cường độ cao thì p phải lớn, do đó nặng nề, các tính chất vẽ nhiệt và âm kém và K . nhỏ. Còn vật liệu muốn có lớn thỉ nó vừa phải có khả năng chịu lực tốt vừa phải nhẹ, có tính chất vể âm và nhiệt tốt.
Vật liệu dùng làm kết cấu là vật liệu có cường độ cao trong khi khối lượng thể tích nhỏ. Trong composit cốt sợi, như đã giới thiệu ở trên, 2 cấu tử (nền và sợi) có tác dụng nâng cao cường độ kéo và uốn của composit. Nếu cho thể tích composit có sợi sắp xếp song song là 1 đơn vị, hàm lượng sợi là Vs và hàm lượng nển là V (tính bằng số thập phân) thỉ : Chất dẻo cốt sợi thủy tinh sắp xếp định hướng (kiểu HVAM) có cường độ khi kéo lớn (đến 1000 MPa) và nhẹ -1.8 – 2 g/cnr).
Do có độ bển hóa học cao nên vật liệu này sử dụng rất có hiệu quả để chế tạo đường ông, thiết bị chứa, các kết cấu xây dựng.