Thiết kế nhà hàng theo phong cách châu á

Vật liệu thi công nhà hàng Hàn Quốc

Chất dẻo là tên gọi một nhóm vật liệu hữu cơ (nhân I MO hoặc thiên nhiên), mà các cao phân tử – pôlime – là thành phần chính của nó, cđ khả năng tạo hình dưới tác dụng ùn nhiệt độ và áp suất và sau vẫn giữ nguyên được hình dạng: Thành phẩn của chất dẻo như sau : chất kết dính, chất độn (bột vô cơ hoặc hữu cơ, sợi, vải, vẩy), chất hóa (để cải thiện khả năng tạo hình cho chất dẻo), chất rắn và chất tạo màu. Cấu trúc và tính chất của chất dẻo, pôlime còn phụ thuộc vào các cấu tử khác.
Pôlime sử dụng trong công nghiệp sản xuất chất dẻo xAH dựng thi công nhà hàng nhận được bằng phương pháp tổng hợp từ các chất. giản (đơn phân). Theo cấu tạo của mạch pôlime người ta l pôlime thành pôlime mạch cacbon (trong mạch chi có nguyên tử cacbon) và pôlime dị mạch (ngoài cacbon còn có oxy, và các nguyên tố khác). Theo phương pháp sản xuất chúng chia ra hai nhóm : nhóm A gổm những pôlime được sản Al bằng phương pháp trùng hợp chuối và nhóm B gồm nhưnfl pôlime nhận được bằng phương pháp trùng ngưng và trùnfỊ hựỉ phân đoạn. Những pôlime được sử dụng rộng rãi nhất troni công nghiệp sản xuất vật liệu và sản phẩm xây dựng là : Nhiitli A : polietylen, polipropylen, polivinylclorit, poliizobutyliH
polistiron, polivinylaxêtát, poliacrilát v.v… Nhóm B lo alđêhyt, fenol íbmalđêhyt, rezoxin íbmalđehyt, pôlime trên 11 trùng ngưng (amit và amin Pomalđehyt pôlime gliftan, poliurHnti, poliesteacrilat) cũng như silic hữu cơ và êpoxít.
Chất độn thường ở dạng bột, sợi và vẩy. Chất độn dạng bột (bột thạch anh, đá phấn, barit, hoạt thạch và các chất bột hữu cà) tạo cho chất dẻo nhiều tính chất có giả trị (bển nhiệt, bển Btit), v.v…) và cũng có thể nâng cao độ cứng, tăng độ bền lâu, giảm giả thành. Chất độn dạng sợi (sợi amiăng, gỗ, thủy tinh) (íược sử dụng khá rộng rãi, chúng làm tăng cường độ, giảm độ KÍòn, tăng độ bền nhiệt và độ bền va đập cho chất dẻo. Chất (lộn dạng vẩy (giấy, vải bông, vải thủy tinh, cactông amiăng, dãm bào gỗ,…) cũng làm tăng cường độ chất dẻo.
Ị Chất hóa dẻo là những chất làm tăng tính dẻo cho chất dẻo. Chúng cần phải trơ vễ mặt hóa học, ít bay hơi và không độc. Những chất hóa dẻo hay dùng là axit zinkit, stearat nhôm v.v…
Chất tạo màu tạo cho chất dẻo màu sắc nhất định. , Chúng cán phải ổn định theo thời gian, không biến màu dưới tác dụng của ánh sáng. Các chất tạo màu thường dùng là các loại bột tnàu hữu cơ (nigrozin, crizoiđin V. V…) và cả bột màu vô cơ (đất son, oxýt chì, oxyt crôm, untramarin, V. V…)
Chất xúc tác có tác dụng rút ngán thời gian rắn chắc của chất dẻo, thí dụ đối với fenolfomalđehit người ta hay dùng vôi và urotropin.
Vật liệu bôi trơn dùng để bôi trơn khuôn làm chất dẻo Không dính vào khuôn, thí dụ stearin, axit oleic, v.v…