Thiết kế nhà hàng theo phong cách châu á

Vật liệu thi công nhà hàng xưa

Tính dẻo của đất sét dùng làm đồ gốm trang trí thi công nhà hàng là tính chất khi nhào trộn với nước một hỗn hợp có khả năng tạo ra hình dáng dưới tác dụng lực và giữ nguyên hình dáng đó khi loại bỏ ngoại lực.
Nhưng nguyên nhân chủ yếu tạo ra tính dẻo cho đất sét là đất sét có cấu tạo dạng lớp, có khả năng trao đổi hấp phụ nước. Do có khả năng trao đổi ion nên khi gặp sét sẽ bị hyđrat hóa tạo nên những lớp nước bao ốc hạt sét (lớp nước hấp phụ đơn phân tử, đa phân tử, nước khuếch tán và lớp nước tự do). Tính chất của các lớp nay cũng khác nhau : càng ở xa hạt sét trường lực càng nước tự do ở ngoài cùng gần như không có liên kết khoáng sét. Màng nước này làm cho các hạt sét có thể, í rượt tương đối với nhau dưới tác dụng của ngoại lực sét có tính dẻo.
Tính dẻo của đất sét còn phụ thuộc vào nhiêu yếu tô khác thành phấn hạt, mức độ phân tán, loại khoáng dẻo và hàm lượng của nó, độ ẩm của đất, v.v…
Để xác định tính dẻo của đất sét người ta dùng nhiều phương pháp khác nhau.
Độ dẻo của đất sét được xác định bằng hệ số dẻo K :
K = p.a, kG.cm trong đó : p – lực tác dụng lên viên bi đất sét (đường kính 4-6cm, độ ẩm 17-30%), kG ; a – độ biến dạng của viên bi, cm
Đất sét dẻo có K = 3-3,5 kG.cm.
Độ dẻo của đất sét còn được xác định dựa vào lượng nước yêu cầu (N ) dùng để nhào trộn, tạo ra cho đất sét có độ dẻo tiêu chuẩn và độ co trong không khí. Đất sét càng dẻo thì Nv càng cao và độ co càng lớn. Dựa vào phương pháp này đất sét được chia ra làm 3 loại :
Đất sét dẻo cao : Ny. > 28%, độ co : 10 – 15%.
Đất sét dẻo trung bình : N = 20-28% ; độ co : 7-10%.
Đất sét kém dẻo : Nyc 20% ; độ co : 5 – 7%.
Xác định độ dẻo của đất sét thông qua trị sô dẻo D (%).